En kollega att lita på!


När du väljer en Caltta får du en uthållig kollega som tål både väta och kyla under lång tid så du kan fokusera på uppgiften.

IP67 eller IP68 med  och ett rejält batteri för långa arbetspass.

PH600

från 1.995kr

PH660

från 2.593kr

PH690

från 3.620kr

Z9

från 7.840kr

PM790

från 5.900kr

Repeater PR900

från 21.200kr